DET STORA MÄRKESTESTET

Vetenskapen bakom testet.

Gör testet!

Testet är unikt därför att det baseras på fyra relativt oplöjda kunskapsfält inom märkesutveckling: 1. Carl Gustav Jungs idéer om arketyper. 2. Joseph Campbells forskning om mytologi. 3. De senaste rönen inom de relativt nya psykologiska fälten beteendeekonomi och neuroekonomi. 4. Mångårig, framgångspraxis inom alla former av berättarkonst: litteratur, film, drama, populärkultur, myter, vandringssägner och en stor del av den bästa reklamen.