DET STORA MÄRKESTESTET

Vetenskapen bakom testet.

Gör testet!

Testet bygger på: 1. Ny, tvärvetenskaplig forskning om hur människor processar information och fattar beslut (Kahnemann, Ariely, m.fl.). 2. Forskning om hur människor formar sin världsbild, sin självbild och sina mellanmänskliga relationer med hjälp av symboler och berättelser (Jung, Campbell, Bettelheim, Propp m.fl.). 3. Mångårig framgångspraxis för alla former av berättande inom litteratur, film, drama, journalistik, skvaller, myter, vandringssägner och, naturligtvis, en stor del av den bästa reklamen.