DET STORA MÄRKESTESTET

Exakt vad får du ut av testet?

Gör testet!

Avsikten är att hitta de arketyper som formar kundens känslor och associationer till märket. Med arketyperna i din hand kan du forma en tydligare bild av märket som hjälte och sätta det i rörelse. Men också att få medarbetare (och kanske även kunder) att sluta upp kring märket som idé. Och lyfta det från att bara vara att simpelt produktargument till att tjäna som ett högre syfte.

Naturligtvis måste resultatet analyseras vidare och vägas mot andra påverkande faktorer: Som den egna kategorin, företagskulturen, dess historik, interna kulturhjältar, säljande skillnader, konkurrenter, köpbeteende, konsumenttrender, med mera.

Arketyperna stärker de emotionella, kulturella, psykologiska och sociala aspekterna av märkesidentiteten. Rätt använda kan de tränga djupare in i kundens psyke eftersom de utgår från människans eviga strävan efter att förändras och hennes sökande efter tillhörighet och mening.