DET STORA MÄRKESTESTET

Exakt vad får du ut av testet?

Gör testet!

Avsikten är att hitta märkets dominerande arketyper. Arketyperna ger dig en grovkornig bild av märket som hjälte. Med arketypernas hjälp kan du lättare förtydliga märket och sätta det i rörelse. Men också att få folk att sluta upp kring märket som idé. Och lyfta det från att bara vara ett simpelt produktargument till att tjäna som ett högre syfte.

”If you make meaning, you’ll make money. But if you set out to make money, you will probably not make meaning – and you won’t make money.” –Guy Kawasaki, tidigare chief evangelist på Apple.

Naturligtvis måste resultatet analyseras vidare och vägas mot andra påverkande faktorer: Som den egna kategorin, företagskulturen, dess historik, interna kulturhjältar, säljande skillnader, konkurrenter, köpbeteende, konsumenttrender, med mera.

Även du som person är ett märke, för du säljer dig själv varje vaken minut. Om inte till andra, så till dig själv. Och alla som säljer något har nytta av att förstå sitt märke på djupet. Ett tips: Testa ditt personliga märke. Då får du en tydlig bild av hur du uppfattas av andra på jobbet och i ditt privatliv.

Ett berättande märke har alla ingredienser i ett vanligt märkesidentitetsystem, det nya är att den adderar ett extra lager som handlar om människans strävan att förändras och hennes sökande efter tillhörighet och mening.