DET STORA MÄRKESTESTET

Vad är en arketyp?

Gör testet!

En arketyp är en symbol som beskriver en karaktär i kortformat. Arketyperna är tidlösa och lever inom oss alla på ett omedvetet plan. Poängen är att det alltid finns några som styr oss mer än andra.

Arketypernas stora fördel är att de förmedlar en känsla av ”episk kraft”. De kommer ur våra berättartraditioner och grundar sig på allmänmänskliga drivkrafter. De skapar känslor som rör vid våra inre strängar och som vi alla kan relatera till. Och de hjälper dig forma en trovärdig karaktär som andra kan spegla sig i och känna sig inspirerade av.

Grundritningen till den här upplevelsen kan sammanfattas i tre stora K: Karaktär, konflikt och kamp. En attraktiv karaktär har både bra och dåliga sidor. För att tvinga karaktären till förändring (kamp) måste den placeras i ett existentiellt spänningsfält (konflikt). De tre k:na är grunden för alla former av berättande.