DET STORA MÄRKESTESTET

Vad är en arketyp?

Gör testet!

En arketyp är en medfödd symbol för en personlig vilja, ambition och strävanden. En underdogberättelse, kort sagt. De är med hjälp av arketyperna som vi väver våra drömmar: Om kärlek, framgång, uppror, överlevnad och andra djupare frågor. Det är därför de kläds i hjälteskrudar och kallas för saker som ”förföraren”, ”mentorn” och ”modern”. Carl Gustav Jung beskrev dem som osynliga pjäser i den universella teater som vi kallar vårt kollektiva omedvetna.

Arketyperna ger en emotionell ögonblicksbild av märket som personlighet, med styrkor, svagheter, ambitioner och mål. Mest utmärkande är att de skapar omedveten attraktion och särskiljer märket samtidigt som de möter människors behov av mening och spegling. Faktum är att så gott som allt som berör dig på djupet involverar en arketyp som verkar i bakgrunden. Nära nog all reklam som väcker starka känslor snuddar vid en arketyp, avsiktligt eller oavsiktligt.

OBS: Märkestestet är inte ett personlighetstest (det är osäkert om det ens är möjligt att testa fram något så komplext och svårfångat). Testet ska inte förväxlas med DISC-metoden eller liknande kvasivetenskapliga testförfaranden.