DET STORA MÄRKESTESTET

Vad är en arketyp?

Gör testet!

En arketyp är en emotionell ögonblicksbild av en karaktär med styrkor, svagheter, ambitioner och mål. Arketyperna är tidlösa och lever inom oss alla. De är kommunikationsverktyg som skapar omedveten attraktion och särskiljer märket samtidigt som de möter människors behov av mening och spegling.

Arketypernas stora fördel är att de förmedlar en känsla av episk kraft. De kommer ur våra berättartraditioner och grundar sig på allmänmänskliga drivkrafter. De skapar känslor som rör vid våra inre strängar. Känslor som vi alla kan relatera till. Känslor som formar en trovärdig märkeskaraktär som andra kan spegla sig i och känna sig inspirerade av. 

”Storytelling” utan arketyper är som en bil utan motor. 

Obs: Märkestestet är inte ett personlighetstest (frågan är om det ens går att testa fram något så komplext och svårfångat). Testet ska inte förväxlas med DISC-metoden eller andra liknande kvasivetenskapliga testförfaranden.