DET STORA MÄRKESTESTET

En förenklad märkesmodell.

Gör testet!

En berättande plattform bör vara a) både produktspecifik och episk, b) såväl kategorigenerisk som särskiljande, samt c) enkel att förstå och arbeta med. Testet ger dig förståelse för den underliggande, implicita delen.

Mätning och uppföljning.

Känslor: kännedom. Differentiering. Energi. Inspiration. Relevans. Beteende: Köpa oftare? Köpa dyrare? Värde: Bättre lönsamhet? Ökat kassaflöde? Högre aktiekurs?

Taktiskt utförande, anpassning och utveckling.

Visuell identitet. Produktdesign. marknadsföringsmix. Kommunikation. Organisation. Ramverk för evolution.

Vad betyder det för vår stora plan?

Vision. Mål. Strategi. Taktik.

Vad betyder det för vårt löfte?

Hela upplevelsen som ömsesidigt nyttokontrakt.

Vad betyder det för vår position?

Vad vill vi vara? I opposition till vad?

Konkreta köpmotiv. (Top of mind.)

Vad kräver kategorin? Och vilka är köparens produktspecifika motiv?

Episka, bakomliggande önskningar och begär. (Deep in soul.)

Vilka allmänmänskliga, emotionella önskningar och begär driver köparens val? Karaktären: Arketypisk profil. Värden. Styrkor. Svagheter. Ledarstil. Konflikten: Rädslor och triggerpunkter. Kampen: Mening. Önskningar. Kallelse.

Analys: Var står vi?

Konsument: Vem köper? Vad motiverar köparen (rationellt, emotionellt, kulturelt, psykologiskt, socialt, historiskt)? Vilka motiv är mätbara och vilka är subjektiva? Vilka är medvetna respektive omedvetna? Var och när köper hon? Hur beskrivs produktupplevelsen? Kategori: Hur ser spelplanen ut? Vad utmärker den? Hur har den utvecklats? Konkurrens: Vilka märken har vi att förhålla oss till? Substitut? "Share of voice"? "Share of market"? Märkesägare: Organisation? Kultur? Historik? Mål? Vision? Omvärld: Vilka allmänmänskliga drivkrafter samspelar med kategorin? Vilka övergripande samhällstrender går i linje med vårt erbjudande?