DET STORA MÄRKESTESTET

De vanligaste märkesarketyperna.

Gör testet!

Arketyperna skapar omedveten attraktion och särskiljer märket samtidigt som de möter människors behov av mening och spegling. Matrisen nedan visar de 12 mest användbara arketyperna. Klicka på dem för att läsa mer.

Ett berättande märke byggs av en, två eller tre arketyper som bakas ihop till en trovärdig karaktärsberättelse. Genom att kombinera och rangordna dem på olika sätt får du åtskilliga möjligheter att utveckla märket.

Lägg märke till att kombinationerna kan betyda olika saker för olika kategorier. Ta kreativitet-passion till exempel: I kategorin läsplattor betyder det Apple iPad och i kategorin glasprodukter är det Kosta Boda.

Tänk på att arketyperna ska uttrycka märkets själ, stora syfte och existensberättigande. Samtidigt gäller det att få dem att samspela med kategorins produktspecifika köpmotiv. Och eftersom folk i allmänhet definierar sina köpbehov i kategorier (spis, cykel, glass, osv.) kan det vara bra om en av dina arketyper matchar kategorin.