DET STORA MÄRKESTESTET

Har du ett attraktivt märke?

Gör testet!

Ett starkt märke består av två byggstenar: 

1. ”Top of mind” (explicita associationer).  2. ”Deep in soul” (implicita associationer).

Top of mind: Rationella och produktspecifika särdrag, som svarar mot kategorins konkreta köpmotiv. Deep in soul: Emotionella och episka upplevelser, som motsvarar köparens djupare önskningar och begär. Det här testet handlar om den andra delen. Den som påverkar köpbesluten till 90-95%, men som ofta försummas för att den till största delen är omedveten.

Varning: Testet är omfångsrikt och tidskrävande. I gengäld får du ett tillförlitligt resultat. Skumma gärna igenom texterna på den här sidan innan du gör testet. Och har du en märkesplattform, kasta ett öga på den också innan.

Så här gör du: Avsätt 20-25 minuter och svara på 120 kryssfrågor. Och när du svarar: föreställ dig för en stund att märket är en levande person och att du är den personen. När du är klar får du veta vilka arketyper som dominerar märket. Klicka på ikonerna för att läsa mer. Bäst av allt: Testet är gratis!

Svara snabbt, spontant och ärligt. Använd ditt sunda förnuft. Om frågan inte berör dig alls, är mittenalternativet bäst. Om frågan är svår att ta ställning till, kan du alltid gradera ner ditt svar och flytta några steg till vänster. Vill du, kan du pausa och återuppta testet där du slutade. Tips: glöm inte att spara resultatet.