DET STORA MÄRKESTESTET

Har du ett attraktivt märke?

Gör testet!

Ett starkt märke byggs av: 1. Explicita associationer (”top of mind”).  2. Implicita associationer (”deep in soul”).

Explicita associationer är medvetet processad information som svarar mot kategorins konkreta köpmotiv. Implicita associationer är omedveten, emotionell kommunikation, som möter köparens djupare önskningar och begär. Ofta handlar det om universella arketyper, kulturella märken som vi alla bär inom oss.

Det här testet handlar om den andra delen. Den som går rakt in i hjärtat utan att passera huvudet. Den som  påverkar köpbesluten till 90-95%. Och den som ofta försummas. Testet bygger på en välkänd och beprövad trackingteknik, nämligen frågan: ”Vilken karaktär kommer du att tänka på om märket plötsligt skulle förvandlas till en levande människa?”  

Obs: Testet är omfångsrikt och tidskrävande. I gengäld får du ett tillförlitligt resultat. Skumma gärna igenom texterna på den här sidan innan du gör testet. Och har du en märkesplattform, kasta ett öga på den också innan.

Så här gör du: Avsätt 20-25 minuter och svara på 120 kryssfrågor. Och när du svarar: föreställ dig för en stund att märket är en levande person och att du är den personen. När du är klar får du veta vilka arketyper som – med rätt hantering – ger märket störst kraft. Klicka på ikonerna för att läsa mer. Testet är gratis!

Svara snabbt, spontant och ärligt. Använd ditt sunda förnuft. Om frågan inte berör dig alls, är mittenalternativet bäst. Om frågan är svår att ta ställning till kan du alltid gradera ner ditt svar och flytta några steg till vänster. Vill du, kan du pausa och återuppta testet där du slutade. Tips: glöm inte att spara resultatet.